Otwarcia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Złoczewie dokonano we wrześniu 1950 r. Bibliotekę umieszczono w budynku oficyny dworskiej, w lokalu o powierzchni 30 m2. Zbiory biblioteczne liczyły wtedy zaledwie 188 wol.

Pierwszym kierownikiem tej jedynej wówczas placówki kulturalnej w mieście została p. Władysława Piotrowska. Pierwszą imprezą kulturalno-oświatową była wystawa książek i czasopism, zorganizowana z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w 1951 roku. W ciągu pierwszego roku liczba posiadanych książek wzrosła niemal dziesięciokrotnie i wynosiła 1648 wol. Skorzystało z biblioteki 270 czytelników. Dla lepszej koordynacji pracy kulturalno-oświatowej powołano Radę Czytelniczą.

Od 1951r. placówką kierowała, aż do roku 1972, p. Irena Markowska. W ciągu kolejnych lat wzrastała systematycznie wielkość zbiorów i liczba czytelników. W 1960 r. ,dziesięć lat po otwarciu, zanotowano 488 czytelników oraz liczące ponad 4000 wol. zbiory. Lata następne cechował dalszy rozwój czytelnictwa. W chwili obecnej liczba posiadanych książek przekroczyła 44.000, biblioteka notuje rocznie ok. 1700 czytelników i 30 000 wypożyczeń. Osiągane wyniki tradycyjnie plasują MiGBP w Złoczewie na wysokich miejscach w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Do jego rozwoju przyczyniło się założenia na terenie gminy 2 filii bibliotecznych: w 1956 r. w Stolcu i w 1963 r. w Unikowie. Filia w Unikowie posiada obecnie 10058 wol., rejestruje rocznie ok. 400 czytelników i ponad 4700 wypożyczeń. Filia w Stolcu posiada  8.689 wol. , rejestruje rocznie ok. 300 czytelników i ok. 4300 wypożyczeń. Taki stan sieci pozostał do dnia dzisiejszego, działalność bibliotek uzupełniają prowadzone społecznie punkty biblioteczne.

Ze wzrostem czytelnictwa szedł w parze wzrost kadry. Pierwsi kierownicy: Władysława Piotrowska, Irena Markowska oraz przejmująca po niej bibliotekę Krystyna Czarnek pracowały na niepełnych etatach. Dopiero od 1974 r. biblioteka otrzymała pełny etat. Obowiązki dyrektora przejęła Leokadia Armanowska, od 1959 r. prowadząca filię w Stolcu. Kierowała biblioteką aż do 1993 r. Od 1981 r. biblioteka dysponowała już dwoma etatami, od 1986 - trzema. Filie biblioteczne pracują w wymiarze 1/2 etatu. Od 1993 r. placówką w Złoczewie kieruje Alfreda Wesołowska. Stałej poprawie ulegała sytuacja lokalowa biblioteki, w obecnym pomieszczeniu znajduje się ona, po wielu przeprowadzkach, od 1989r. Poprawa bazy lokalowej nastąpiła także w filiach w Unikowie i w Stolcu. Wraz z poprawą bazy materialnej wzrastały możliwości biblioteki w zakresie działalności kulturalno -oświatowej. Biblioteka organizuje liczne imprezy czytelnicze, zaprasza pisarzy, dziennikarzy, prelegentów. Z czytelnikami złoczewskiej biblioteki spotkali się między nimi: piewca i miłośnik Ziemi Sieradzkiej - Teodor Goździkiewicz, poeta i animator życia kulturalnego - Feliks Rajczak /obaj już nieżyjący/, znani pisarze dla dzieci i młodzieży: Danuta Wawiłow, Krzysztof Petek, Ewa Nowacka, Marian Orłoń, Dorota Mularczyk, Wiesław Drabik przedstawiciele łódzkiego środowiska literackiego: Henryk Czarnecki, Wiesław Jażdżyński, Edward Kopczyński, Ziemowit Skibiński, Maria Duszka, Zofia Janina Szymczak, Jan Pietrzak, Anna Baśnik,Andrzej Grabowski, Krzysztof Petek, Małgorazra kalicińska. Marta Fox Dobrą tradycją złoczewskiej biblioteki jest uczestnictwo w licznych konkursach. We współzawodnictwie bibliotek w 1990 r. w placówka zajęła pierwsze miejsce, podobnie w konkursie fotograficznym „Komputer w bibliotece”, w którym wzięła udział w 1994 r. Biblioteka brała udział w Konfrontacjach Kulturalnych Gmin, w których w roku 1999 i 2004 zajęła 1 miejsce jako najlepsza biblioteka. Także czytelnicy wielokrotnie uczestniczyli w konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Częstą formą pracy są przygotowywane wystawy.

Od 1994 roku rozpoczęto nowy okres działalności biblioteki, zakupując komputer i tworząc jedną z pierwszych w woj. sieradzkim komputerową bazę danych o zbiorach. W 1999 r. uruchomiono automatyczną wypożyczalnię książek. Biblioteka posiada 2 stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do Internetu. Również filie biblioteczne są już skomputeryzowane i prowadzą automatyczną rejestrację wypożyczeń. W roku 2012 biblioteka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek - jako biblioteka wiodąca. Jako partnerów do wspołpracy zaprosiliśmy biblioteki z gmin: Brąszewice, Brzeźnio i Klonowa.Dzięku programowi biblioteki otrzymały nowy sprzęt komputerowy oraz uczestniczyły w wielu bardzo interesujacych i ciekawych szkoleniach.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór obejmujący literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wydawnictwa popularnonaukowe.

Księgozbiór podręczny zawiera najwartościowsze zbiory z różnych dziedzin wiedzy /encyklopedie, słowniki, informatory, albumy itp./, z których można korzystać na miejscu.

Biblioteka udziela informacji zarówno czytelnikom indywidualnym, jak i instytucjom

  • pomaga w znalezieniu książek o interesujących czytelnika zagadnieniach,
  • wyszukuje materiały związane z rocznicami państwowymi , literackimi, kulturalnymi,
  • pomaga w wyszukaniu materiałów do opracowania referatów, wystaw, artykułów,
  • gromadzi i udostępnia zainteresowanym informacje dotyczące Złoczewa i regionu.
  • W naszej bibliotece można skorzystać z bezpłatnego Internetu.

Biblioteka organizuje, we współpracy z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami i towarzystwami społecznymi:

  • spotkania autorskie, odczyty, pogadanki,
  • lekcje biblioteczne, zabawy literackie, wycieczki,
  • wystawy książek, prac plastycznych, prasy,
  • konkursy plastyczne i literackie, quizy.

Biblioteka jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa.

W bibliotece znajduje się Punkt Informacji Turystycznej.

 

© 2020 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl