Kram z literami

Litera - niby taki drobiazg, ale bez jej znajomości bylibyśmy analfabetami. Nauka alfabetu jest pierwszym etapem kształcenia, który zaczynamy w najmłodszych latach, następnym zaś jest zdobywanie umiejętności czytania i pisania. Roli alfabetu w życiu człowieka poświęcone było spotkanie połączone z głośnym czytaniem z sześciolatkami z Publicznego Przedszkola w Złoczewie, które odbyło się dnia 9 listopada br. Dzieci wysłuchały dowcipnych wierszyków o literach, takich jak: "Kram z literami" i "Abecadło" oraz bajki "Awantura w alfabecie". Trafnie odpowiadały na pytania i wykazały się znajomością słuchanego tekstu.


© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl