Magia teatru

„Gdyby ktoś zadał mi pytanie, „Czym jest teatr?” i musiałbym od razu, bez namysłu, odpowiedzieć, myślę, że […] powiedziałbym, że teatr jest tym, co dzieje się w miejscu, w którym znajdują się jednocześnie aktor i widz. Spotykają się oni bowiem za pośrednictwem konkretnego miejsca i nie jest to jedynie abstrakcyjne spotkanie dwóch rodzajów ludzi – tych, nazywanych aktorami, i tych, nazywanych widzami. Uważam, że na treść takiego spotkania i charakter wzajemnych relacji w znacznym stopniu wpływa miejsce." (Tadashi Suzuki, "Czym jest teatr" -fragm.). Na pytanie, "Czym jest teatr?", próbowały również odpowiedzieć przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Złoczewie na spotkaniu tematycznym połączonym z głośnym czytaniem. Zapoznały się one z budową teatru, jego rolą oraz specyfiką gry aktorskiej. Miały także możliwość wysłuchania krótkiej inscenizacji z podziałem na role oraz wzięły udział w zabawie ruchowo – naśladowczej „Jestem aktorem w krainie emocji”. Spotkanie, które odbyło się 16 listopada br. miało charakter integracyjny oraz dydaktyczny.


© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl