Magia Świąt Bożego Narodzenia

8 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Grójcu Wielkim odbyło się spotkanie świąteczne „Magia świąt Bożego Narodzenia” zorganizowane przez Punkt Biblioteczny.

Celem spotkania było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia; pogłębienie uczuć religijnych; zaprezentowanie umiejętności organizacyjnych, plastycznych, wokalno-recytatorskich dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zwiększenie poziomu aktywności i integracji społecznej jak również wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców,  zagospodarowania czasu wolnego dla różnych grup społecznych, zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowej; kształtowanie postawy współuczestnictwa; pogłębienie współpracy na płaszczyźnie dziecko - rodzic – bibliotekarz oraz podsumowanie działalności punktu  bibliotecznego za rok 2013.   Wręczenie dyplomów i nagród  było podziękowaniem dla czytelników za wysokie wyniki osiągnięte w czytelnictwie, za aktywność i udział w uroczystościach organizowanych przez punkt a tym samym zachęcenie innych mieszkańców do korzystania z księgozbioru i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno-rozrywkowym sołectwa Grójec Wielki. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście m.in: Zbigniew Wiaderny - reprezentujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów;  Katarzyna Paprota – radna powiatu sieradzkiego;  Dorota Tomczyńska i Leszek Dobras – radni gminy Złoczew, Alfreda Wesołowska – dyrektor M-GBP w Złoczewie.

Uroczystość została zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu od  KWB Bełchatów i zaangażowaniu czytelników punktu.

                          


© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl