Święto Pieczonego Ziemniaka

Ziemniaki, jak wiele innych płodów rolnych, mają swoją historię. Spożywamy je pod różnymi postaciami, są smaczne i zdrowe. "Święto pieczonego ziemniaka" ma swoją polską tradycję i biblioteka również ją podtrzymuje. W dniach 27 i 30 września br. cztery klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie wzięły udział w zorganizowanych dla nich spotkaniach z racji tego święta. Program spotkania był bardzo bogaty; składał się z części teoretycznej, obejmującej: historię ziemniaka, bajkę o nim, naukę hymnu ziemniaczanego oraz układanie przysłów z rozsypanki wyrazowej, a także części praktycznej, zawierającej liczne "ziemniaczane konkurencje". Podzielone drużyny wybrały dla siebie nazwy, a następnie przystąpiły do licznych konkursów, m.in. sadzenia i zbierania ziemniaków, rzutu ziemniakiem do worka, biegu z ziemniakiem na łyżce, wyścigów w workach, układania piramidy z ziemniaków, zbierania ich na czas i żonglowania nimi oraz gry w "gorącego ziemniaka". W zabawie wzięły również udział panie nauczycielki, które konkurowały ze sobą o najdłuższą obierzynę z ziemniaka. Zajęcia, w których uczestniczyły dzieci, promowały ich aktywność ruchową, stymulowały pozytywne zachowania społeczne oraz interakcje i współpracę między sobą, jak również poszerzały wiedzę uczniów na temat ziemniaków, ich cech i przeznaczenia.

© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl