JUBILEUSZ BIBLIOTEKI

W dniu 8 maja 2015 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie obchodziła jubileusz 65-lecia swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie.                                                                                                        Na jubileusz przybyli zaproszeni goście: Elżbieta Stefańczyk – pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej do Spraw Współpracy z Bibliotekami Publicznymi i przewodnicząca SBP, Barbara Czajka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Szefowa Działu Instrukcyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Hanna Krawczyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, Maria Fabisiewicz –z działu instrukcyjnego PBP w Sieradzu, władze naszego miasta : Jadwiga Sobańska –  burmistrz  oraz radni Rady Miejskiej w Złoczewie, burmistrzowie poprzednich kadencji, bibliotekarze z powiatu sieradzkiego i wieluńskiego, byli i obecni pracownicy oraz czytelnicy i przyjaciele biblioteki.      Dyrektor Biblioteki Alfreda Wesołowska  poinformowała zebranych gości, że warto przy tej okazji przyjrzeć się zarysowi dziejów instytucji, która przetrwawszy ustrojowe i społeczne przemiany,  jest wciąż ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta. Jubileusz to czas wspomnień, refleksji ale i czas  podziękowań.

 Podczas uroczystości historię naszej książnicy wraz z prezentacją multimedialną przedstawiła Anna Mieszała – pracownica biblioteki. Dyrektor Alfreda Wesołowska  na ręce Pani  Jadwigi Sobańskiej wręczyła podziękowanie – statuetkę za wieloletnią współpracę z Burmistrzem i Radą Miejską, statuetki otrzymali również sponsorzy.  Podziękowania wręczono wszystkim instytucjom i organizacjom współpracującym z biblioteką. Biblioteka otrzymała wiele wspaniałych życzeń i gratulacji. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.


© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl