Partnerstwo lokalne

  • 18 maja  201 2 r.w M-GBP w Złoczewie spotkali się  przedstawiciele samorządu, stowarzyszenia TPZ, MOK-u i czytelnicy biblioteki w celu zawiązania partnerstwa lokalnego.

© 2021 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie   |   Realizacja: Interefekt.pl